Máy định vị vệ tinh GPS RTK cũ có nên mua hay không?