Máy toàn đạc điện tử TOPCON GTS-255N - Máy Trắc Địa
Bạn có thể mua hàng tại