Máy toàn đạc điện tử Leica TM 30 - Máy Trắc Địa chính hãng
Bạn có thể mua hàng tại