Máy kinh vĩ điện tử Sokkia DT510S - Máy Trắc Địa
Bạn có thể mua hàng tại