Máy kinh vĩ điện tử SOKKIA DT-600S - Máy Trắc Địa
Bạn có thể mua hàng tại