Máy GPS RTK Hi-Target V200 - Máy định vị GPS 2 tần số
Bạn có thể mua hàng tại