Máy GPS RTK Hi-Target iRTK5 - Máy GPS 2 tần số 800 kênh
Bạn có thể mua hàng tại