Máy GPS RTK Hi-Target iRTK4 - Máy định vị vệ tinh GPS 2 tần số
Bạn có thể mua hàng tại