Máy GPS 2 tần số STONEX S700A - Máy GPS RTK chính hãng
Bạn có thể mua hàng tại