Máy GPS 2 tần số Hitarget V90 Plus - Máy GNSS RTK giá tốt
Bạn có thể mua hàng tại