Máy GPS 2 tần số Hi-Target V30 - Máy GPS RTK chính hãng
Bạn có thể mua hàng tại