Máy GPS 2 tần số Hi-Target V100 - Máy GNSS RTK chính hãng
Bạn có thể mua hàng tại