Máy GPS 2 tần số GINTEC G20M - Máy GNSS RTK chính hãng
Bạn có thể mua hàng tại